Koupelny.cz
o_firme
cementova lepidla
omitky
hydroizolace
kontakty

Naše firma vznikla v roce 1998 jako specializovaný velkoobchod a maloobchod s výrobky spole?nosti RAKO. Od roku 2000 došlo k rozší?ení sortimentu o další tuzemské výrobce, a to Keramika HOB a BohemiaGres (dnes vše skupina Lasselsberger). V sou?asnosti zahrnuje prodávaný sortiment všechny domácí výrobce a n?kolik zahrani?ních. V roce 2005 jsme rozší?ili prodejní sortiment o kontaktní zateplovací materiály, a? u?ž zna?kové (WeberTerrranova), tak i nezna?kové - ekonomické. Samoz?ejmostí jsou všechny doprovodné materiály jako nap?. stavební lepidla a spárovací malty, obkladové a podlahové lišty, hydroizolace, podlahová topení apod.

V naší prodejn? Vám poradí a doporu?í vhodné materiály a jejich pou?žití zkušení a vyškolení pracovníci.

T?šíme se na Vaši návšt?vu.

Ambrozy Design 2007 | www.ambrozy.cz